Category Archives: Uncategorized

SoMe-strategi på Slideshare

Det er presentasjonen jeg har laget som svar på oppgave 4. i øving 2. Advertisements

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Strategi for sosiale media – but why?

Internett er i utgangspunktet anarkistisk – veldig få lover er allmenngjeldende, trender og strømninger er like uforutsigbare, som de er flyktige. Det har også blitt en mantra for alle, store som små, bedrifter og “bussinesser” at det å temme internettets … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

Det vanskelige andreordet

Det er overraskende mye av vår intelligens som sitter i språket, har du noen gang tenkt på det? De fleste ser seg selv som, i alle fall noenlunde og til en viss grad, våkne og oppegående homo sapiens, med klare, fornuftige meninger, dype tanker og dette og hint og til og med noen eksistensielle refleksjoner. Men hva skjer hvis vi ikke kan fortelle andre om alt dette fordi vi ikke kan språket? Hvordan kan våre medmennesker da få vite om vårt rike indre liv? Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments