Strategi for sosiale media – but why?

Internett er i utgangspunktet anarkistisk – veldig få lover er allmenngjeldende, trender og strømninger er like uforutsigbare, som de er flyktige. Det har også blitt en mantra for alle, store som små, bedrifter og “bussinesser” at det å temme internettets sosiale media er nøkkelen til store døren som det står “Suksess” på. Men det er klart at for å oppnå det gjelder det ikke bare å kaste seg ut i strømmen som bærer med større eller mindre fart i en ukjent retning. Åneidu, her trengs det en strategi. Med andre ord – du må vite hvor du skal hen, hvordan du kommer deg dit, og ikke minst – hva du skal gjøre når du har kommer frem.

Men hvor skal du hen, da?

Ja, det er et godt spørsmål. Uten å ha et klart svar på det, altså et klart mål for sin tilstedeværelse i sosiale media, blir det vanskelig å bygge resten av strategien. Mulige mål kan være, for eksempel, å lære å kjenne sine kunder (lesere, tilhengere, eller hva man ellers kaller mennesker som den aktuelle bedriften håper på å ha et forhold til). En tweet fra Lena Gaede viser, gjennom en smart infografikk og tilhørende blogginnlegg (på tysk), at interessentene kommer i mange forskjellige varianter. Å bli kjent med dem og velge dem man skal satse på å nå frem til er halve suksessen for en spirende SoMe-strategi.

Men ikke nok med det! Å se sine interessenter er bare første steget. For en organisasjon handler det ikke bare om å finne de riktige menneskene å interagere med (bortsett fra den type organisasjon som har nettopp denne interaksjonen som sin salgsvare). Det er som regel organisasjonens overordnede mål (tjene mer penger!  – i privat sektor, eller utnytte budsjettetene mer effektivt! – i offentlig) som setter rammer for SoMe-mål og -strategier. Disse målene kan da oppnås ikke nødvendigvis kun gjennom salg, reduksjoner og kutt i budsjettene. Sosiale media kan også hjelpe organisasjonen å effektivisere mange interne og eksterne prosesser og  dermed effektivisere arbeidet og øke kvaliteten i organisasjonen. Som tweeten av Deborah Nystrom (opprinnelig #WinWithSocial) og blogginnleggene det vises til  i den, som ved første øyekast har et klart edukativt formål, men et større strategisk mål i siktet ved nærmere analyse.

Det å gi ansatte verktøy og plattform for egenlæring på sosiale medier kan være et mål i seg selv, men det er også med på realisere organisasjonens store mål – bli bedre som helhet. Andre aktuelle mål kan være å styrke bedriftens posisjon innen sitt fagfelt, bygge positive, varige og ikke minst personlige kunderelasjoner, kommunisere og samarbeide bedre internt i bedriften. Ingen av disse gir direkte penger i kassa, men øker sjanser for langsiktig og varig profitt.

Men hvordan komme seg dit, da?

Det er mange veier til Rom, sies det. Det er følgelig like mange veier som fører bort fra Rom. Så, hvis man vil komme seg til Rom, og ikke gå seg bort underveis, vil man trenge et kart. En strategi er et slikt kart for hvordan organisasjonen kan oppnå sine SoMe-mål. Åpenbart, snarveier og juks er en mulig strategi, det er også en vei å gå, og det vil alltid være noen som benytter seg av den… som Mark Sheafer påpeker i sin tweet og blogginnlegg:

Men en klar definisjon av mål, roller og midler og oppfølging er nok mer lønnsomt i lengden. Grunnet SoMe’s uforutsigbare og levende natur er det vanskelig å finne en mal eller et fasitsvar på hvilke mål, roller og midler er de beste for akkurat denne organisasjonen, mye av veien blir til mens man går, som også poengteres av Jay Baer i hans podcast.

Som det nevnes der, er mye av strategien å være åpen for bidrag, både internt, fra ansatte og direkte involverte i organisasjonen, og eksternt – fra kunder og interessenter, nye teknologier, kanaler og trender. Det er hardt å definere nærmere, men mye av den flyten i arbeidet med SoMe er efemerisk og endrer seg raskt.

Allerede på toppen av verden, hva nå, da?

Dette bør være et aktuelt spørsmål for organisasjoner som allerede realiserer, eller er i ferd med å realisere sine mål om å opprette effektive SoMe-kanaler og komme gjennom til sine interessenter (eller bør man kalle dem interagenter?). Arbeid med sosiale media blir aldri ferdig, det handler om å holde tritt med forventninger hos eksterne og interne stakeholders, utvikling av nye teknologier, økning av interessenters bevissthet om organisasjonen. Det er mange faktorer som må overvåkes, endringer som det må reageres på. Derfor må tett oppfølgning være en integral del av organisasjonens SoMe-strategi.

Det som er nøkkelen til å lykkes med SoMe-strategi er, som ved mange andre eksempler av vellykket implementasjon av abstrakte og langsiktige planer, forankring på alle stadier. I SoMe’s natur ligger at de er engasjerende. For at dette engasjementet skal utvikle seg kan det ikke tøyles for mye – for stramme regler vil kvele spontaniteten og redusere bruken og nytteverdien. SoMe-strategi må gi frihet, men må gi tydelig retning, slik at utviklingen tjener det formålet organisasjonen har satt, og ikke bare jakter tilfeldige, kortsiktige gevinster eller forviller seg på avveie av sosiale medier.

Som Andrew Old også påpeker i sin tweet av engasjementspyramiden (med sterk forbindelse til SoMe, som han selv skriver) –  eierskap og bidrag, to nestviktigste faktorer for engasjement, er også direkte relatert til den enkeltes frihet og initiativ. Disse to er kun forbigått av ledelse på toppen av pyramiden.

Svar på tittelspørsmålet, da?

En strategi for arbeidet med sosiale medier kan gjøre forskjellen mellom, i beste fall, tapt arbeidsinnsats og tid (som i en organisasjon kan og vil måles i penger!) – og i verste fall en PR-katastrofe, og et nyttig og effektivt verktøy for å nå organisasjonens overordnede mål.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Strategi for sosiale media – but why?

  1. Odin Steen says:

    Her har du fått med masse viktig stoff. Jeg liker spesielt måten du går fram på, “hvor skal du henn?” , “hvordan komme seg dit?” osv. Flott skrevet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s