SoMe-strategi på Slideshare

Det er presentasjonen jeg har laget som svar på oppgave 4. i øving 2.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Strategi for sosiale media – but why?

Internett er i utgangspunktet anarkistisk – veldig få lover er allmenngjeldende, trender og strømninger er like uforutsigbare, som de er flyktige. Det har også blitt en mantra for alle, store som små, bedrifter og “bussinesser” at det å temme internettets sosiale media er nøkkelen til store døren som det står “Suksess” på. Men det er klart at for å oppnå det gjelder det ikke bare å kaste seg ut i strømmen som bærer med større eller mindre fart i en ukjent retning. Åneidu, her trengs det en strategi. Med andre ord – du må vite hvor du skal hen, hvordan du kommer deg dit, og ikke minst – hva du skal gjøre når du har kommer frem.

Men hvor skal du hen, da?

Ja, det er et godt spørsmål. Uten å ha et klart svar på det, altså et klart mål for sin tilstedeværelse i sosiale media, blir det vanskelig å bygge resten av strategien. Mulige mål kan være, for eksempel, å lære å kjenne sine kunder (lesere, tilhengere, eller hva man ellers kaller mennesker som den aktuelle bedriften håper på å ha et forhold til). En tweet fra Lena Gaede viser, gjennom en smart infografikk og tilhørende blogginnlegg (på tysk), at interessentene kommer i mange forskjellige varianter. Å bli kjent med dem og velge dem man skal satse på å nå frem til er halve suksessen for en spirende SoMe-strategi.

Men ikke nok med det! Å se sine interessenter er bare første steget. For en organisasjon handler det ikke bare om å finne de riktige menneskene å interagere med (bortsett fra den type organisasjon som har nettopp denne interaksjonen som sin salgsvare). Det er som regel organisasjonens overordnede mål (tjene mer penger!  – i privat sektor, eller utnytte budsjettetene mer effektivt! – i offentlig) som setter rammer for SoMe-mål og -strategier. Disse målene kan da oppnås ikke nødvendigvis kun gjennom salg, reduksjoner og kutt i budsjettene. Sosiale media kan også hjelpe organisasjonen å effektivisere mange interne og eksterne prosesser og  dermed effektivisere arbeidet og øke kvaliteten i organisasjonen. Som tweeten av Deborah Nystrom (opprinnelig #WinWithSocial) og blogginnleggene det vises til  i den, som ved første øyekast har et klart edukativt formål, men et større strategisk mål i siktet ved nærmere analyse.

Det å gi ansatte verktøy og plattform for egenlæring på sosiale medier kan være et mål i seg selv, men det er også med på realisere organisasjonens store mål – bli bedre som helhet. Andre aktuelle mål kan være å styrke bedriftens posisjon innen sitt fagfelt, bygge positive, varige og ikke minst personlige kunderelasjoner, kommunisere og samarbeide bedre internt i bedriften. Ingen av disse gir direkte penger i kassa, men øker sjanser for langsiktig og varig profitt.

Men hvordan komme seg dit, da?

Det er mange veier til Rom, sies det. Det er følgelig like mange veier som fører bort fra Rom. Så, hvis man vil komme seg til Rom, og ikke gå seg bort underveis, vil man trenge et kart. En strategi er et slikt kart for hvordan organisasjonen kan oppnå sine SoMe-mål. Åpenbart, snarveier og juks er en mulig strategi, det er også en vei å gå, og det vil alltid være noen som benytter seg av den… som Mark Sheafer påpeker i sin tweet og blogginnlegg:

Men en klar definisjon av mål, roller og midler og oppfølging er nok mer lønnsomt i lengden. Grunnet SoMe’s uforutsigbare og levende natur er det vanskelig å finne en mal eller et fasitsvar på hvilke mål, roller og midler er de beste for akkurat denne organisasjonen, mye av veien blir til mens man går, som også poengteres av Jay Baer i hans podcast.

Som det nevnes der, er mye av strategien å være åpen for bidrag, både internt, fra ansatte og direkte involverte i organisasjonen, og eksternt – fra kunder og interessenter, nye teknologier, kanaler og trender. Det er hardt å definere nærmere, men mye av den flyten i arbeidet med SoMe er efemerisk og endrer seg raskt.

Allerede på toppen av verden, hva nå, da?

Dette bør være et aktuelt spørsmål for organisasjoner som allerede realiserer, eller er i ferd med å realisere sine mål om å opprette effektive SoMe-kanaler og komme gjennom til sine interessenter (eller bør man kalle dem interagenter?). Arbeid med sosiale media blir aldri ferdig, det handler om å holde tritt med forventninger hos eksterne og interne stakeholders, utvikling av nye teknologier, økning av interessenters bevissthet om organisasjonen. Det er mange faktorer som må overvåkes, endringer som det må reageres på. Derfor må tett oppfølgning være en integral del av organisasjonens SoMe-strategi.

Det som er nøkkelen til å lykkes med SoMe-strategi er, som ved mange andre eksempler av vellykket implementasjon av abstrakte og langsiktige planer, forankring på alle stadier. I SoMe’s natur ligger at de er engasjerende. For at dette engasjementet skal utvikle seg kan det ikke tøyles for mye – for stramme regler vil kvele spontaniteten og redusere bruken og nytteverdien. SoMe-strategi må gi frihet, men må gi tydelig retning, slik at utviklingen tjener det formålet organisasjonen har satt, og ikke bare jakter tilfeldige, kortsiktige gevinster eller forviller seg på avveie av sosiale medier.

Som Andrew Old også påpeker i sin tweet av engasjementspyramiden (med sterk forbindelse til SoMe, som han selv skriver) –  eierskap og bidrag, to nestviktigste faktorer for engasjement, er også direkte relatert til den enkeltes frihet og initiativ. Disse to er kun forbigått av ledelse på toppen av pyramiden.

Svar på tittelspørsmålet, da?

En strategi for arbeidet med sosiale medier kan gjøre forskjellen mellom, i beste fall, tapt arbeidsinnsats og tid (som i en organisasjon kan og vil måles i penger!) – og i verste fall en PR-katastrofe, og et nyttig og effektivt verktøy for å nå organisasjonens overordnede mål.

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Comment

iAllenkelhet – en blogg om effektiv bruk av web-teknologi

På en eller annen måte har jeg kommet over bloggen iAllenkelhet, som føres av firmaet Netlife Research. Her omtales de fleste temaer som berører eller bare sirkler rundt forretningsmessig bruk av  web-baserte teknologier.

Som de selv uttykker det: Vi skriver om det vi jobber med: å lage bra nettsider og intranett. Ut fra hva Thor O. Olsen sier om forventningsfaktorer i forbindelse med bedriftens tilstedeværelse i sosiale medier. Allerede denne ingressen fra iAllenkelhet signaliserer troverdighet – bedriften (som også tjener penger på å gi råd om hvordan bedrifter skal kunne lykkes i sosiale media) er sterkt tilstede, fører en blogg som er velskrevet, vittig og profesjonell.

Denne bloggen kunne vel egentlig være et kroneksempel på alle forverntningnsfaktorer nevt av Olsen.  her er det bedriftens ansatte som får publisere egne artikler, noe som bidrar til å opprettholde og styrke inntrykket av troverdighet og åpenhet. Det blogges om emner som er bedriftens salgsvare, dermed får leseren følelsen av innsikt i bedriftens arbeidsmetodikk, meninger og prosesser. Det at de fleste artikler er skrevet i en lett og personlig tone skaper et tillitsforhold – igjen løftes troverdighet og åpenhet frem, for at leseren skal overbevises, at bedriftens ansatte er engasjerte, kunnskapsrike innenfor sine respektive felt, og brenner for det de leverer som resultater til sine kunder – nemlig web-ekspertise. Som det fremkommer av stikkordoversikten nederst på siden, favner bloggen om et bredt spektrum av emner – fra rent tekniske (som denne om bruk av HTML ved universell utforming), gjennom design og brukeropplevelse (som denne artikkelen om betydningen av logo for bedriften) til kåserier som på en morsom måte formidler mange viktige poeng og indikerer dyp innsikt i web-trender, gode og dårlige løsninger og evoluerende teknologi (som denne herlige kommentaren til digitalisering i offentlig sektor).

Innimellom alt dette dukker det opp tungt faglige artikler, og bloggens måloppnåelse er fullkommen – leseren blir underholdt, får stiftet en personlig humorbetont forhold til bedriften, lære noe nyttig, og samtidig er bedriften etablert i bevisstheten som tvers gjennom profesjonell og opptatt av å levere de beste resultater for sine kunder. Det er faktisk en ev de beste bloggene jeg har hatt anledning til å lese så langt.

via iAllenkelhet.

Posted in Oppgave | Tagged , | Leave a comment

itfag – blogginnlegg om blogg

Det har seg slik at jeg nå er blitt student (nå igjen!). Et av fagene som inngår i bachelor-graden jeg nå skal oppnå er “Sosiale medier”. Jeg hadde i grunnen ikke tenkt meg å føre noen blogg, all min skepsis til å utlevere meg selv offentlig tatt i betraktning. (Men så har jeg også for noen år siden begått denne siden, da egentlig tenkt som en statisk side, og kanskje etter hvert starten til en bokprosjekt, så fullt så skeptisk er jeg kanskje ikke.)

itfagFørste oppgave i “Sosiale medier” er analysere bloggen itfag (http://blogg.itfag.hist.no/). Bloggen er publisert på WordPress-plattformen, noe som er veldig gunstig, med tanke på enkeltheten, fleksibiliteten og funksjonaliteten denne plattformen gir. Bloggens tag-line “Teknologi. Data. Læring. Deling” indikerer ganske klart bloggens interesseområder. Takket være den noe uvanlige kombinasjonen av slagord (det er ikke ofte man ser teknologi og læring i samme blogg) vekker den umiddelbart interesse og definerer sin målgruppe. En unektelig fordel med denne plattformen er også at den kan installeres og på egen server og hostes uavhengig av Worpress. Dette gir på den ene siden en større fleksibilitet mtp. egne løsninger, og på den andre siden er driften on premises, som gir bedriften større kontroll over stabiliteten og sikkerheten.

Bloggen tar for seg aktuelle, IT-studierelaterte temaer, det være seg (ifølge “Om denne bloggen”-boksen) “teknologi, IKT, sosiale medier, læring, studietips, forskning, effektivitet, tips og triks“, og føres av lærere ved HiST. I tillegg til rette seg til egne studenter, er dette også et klart markedsføringspunkt mot andre – potensielle studenter – bloggen er et signal til alle som overveier studier ved HiST at staben ved høgskolen er opptatt av å være oppdatert på teknologifronten, engasjere seg og sine studenter faglig, men bryr seg også  om deres studentenes ve og vel. Dette skaper unektelig godt inntrykk, den uformelle bloggformen er med å redusere distansen mellom lærer og (potensiell) student, bidrar til å skape tillitsforhold og senker terskelen for å ta kontakt med lærere. Dette betyr at jobben som legges ned for å opprette og vedlikeholde bloggen gir positive resultater på flere ulike måter. Added value eller merverdi, som det fint heter på bedriftspråket.

Tag cloud fra itfag-bloggen.

Tag cloud fra itfag-bloggen.

Itfag-bloggen gir inntrykk av profesjonell tilnærming, men også tilgjengelig tone og design som er karakteristisk for bloggformen. Innholdet omfatter faglig teknisk datarelatert informasjon for de som er interessert i det, men også mye informasjon relatert til studieteknikk. Tag cloud-en (oversikten over stikkordene innleggene er merket med hvis størrelse angir popularitet) i margen røper på en smart og intuitiv måte at de mest leste artikler dreier seg om effektvitet, studentbidrag og studenter, men også programmering og video. I tillegg til taggskyen og bloggtypiske arkivet, med lenker til artikler gruppert etter dato, inneholder margen flere nyttige verktøy som hjelper leseren å orientere seg i bloggens innlegg. Leseren gis muligheter for å velge innlegg etter kategorier og antall innlegg i hver av dem, mest datoaktuelle innlegg. Søkefeltet gir mulighet for å søke etter innlegg som inneholder bestemte søkeord, og e-postvarsling byr på fortløpende oppdateringer om nye innlegg på bloggen direkte i innboksen.

En annen nyttig funksjon i bloggen er kommentarfelt. Alle innleggene har mulighet for at både leseren og forfatteren kan komme med tilleggsinformasjon til artikkelen, spørsmål og svar. Med andre ord – i god Web 2.0-ånd kan man interagere med både innholdet i innlegget (ved å sitere og parafrasere), forfatteren og andre leserne. Kommentarfelt er veldig viktig verktøy, som ofte bidrar til utvide forståelsen av feltet som omtales i selve innlegget, samtidig som det engasjerer alle sider på en helt annen måte enn selve artikkelen.

Alle disse funksjonene gjør at bloggen en lett og intuitiv å forholde seg til. Man kan enkelt finne frem til interessant og relevant informasjon. Leseren kan interagere med innholdet, forfatteren og andre lesere. Ved å benytte seg av en bloggplattform får forfatteren statistikk- og analyseverktøy som kan bidra til å øke kvaliteten av innlegg og relevansen for den valgte målgruppen. Det kommenteres ikke så mye i artiklene på itfag-bloggen, men så er også målgruppen ganske liten og interessefeltet ganske smalt…

Posted in Oppgave | Tagged , , | 2 Comments

Det vanskelige andreordet

Det vanskelige andreordet

Foreldrene husker alltid sine barns første ord, sies det. Det  samme er ikke nødvendigvis tilfellet med det andre ordet. Ei heller det tredje, eller det fjerde. Som om de var mindre viktige for barnet. Men de er kanskje mindre viktige for foreldrene, antar jeg… Etter hvert blir ord vanlige, ordinære, og ikke så spennende lenger. Det er som med kyss, alle husker sitt første, men for de fleste av oss er det først det kysset som kommer leeenge etter det første som er det beste eller det viktigste. Eller i alle fall burde vært det…

For å kunne kommunisere trenger vi alle ordene, selv om vi klarer oss overraskende bra med kun noen få hvis vi må. Men da er vi fort ukomfortable. Det er overraskende mye av vår intelligens som sitter i språket, har du noen gang tenkt på det? De fleste ser på seg selv , i alle fall noenlunde og til en viss grad, som våkne og oppegående Homo sapiens, med klare, fornuftige meninger, dype tanker om både dette og hint, kunst og kultur, samfunn og politikk, ja, til og med noen eksistensielle refleksjoner. Men hva skjer hvis vi ikke kan fortelle andre om alt dette fordi vi ikke kan språket? Hvordan kan våre medmennesker da få vite om vårt rike, indre liv? Man tenker “Jeg er jo smart, synd jeg ikke kan formidle det til de andre…”. Ja, er man egentlig det?

Det er artikulasjonsapparatet som plasserer oss i verden, posisjonerer oss i forhold til andre menneskers verdenssyn og meninger. Uten et språk som er utvikler adekvat til ens alder og sosial funksjon, vil man uunngåelig betraktes som mer eller mindre tilbakestående… Og en finner en seg selv ofte utilstrekkelig og dum. De fleste har vel erfaringer med matbestillinger på restauranter i utlandet, og vet hvor frustrerende det kan være hvis man er veldig bestemt på hva man vil spise, men forstår hverken menyen eller kelneren… Tenk så frustrerende det hadde vært om man måtte diskutere Nietzsche og Descartes med kelneren før man fikk lov til å bestille mat. Som i en Monty Python-sketch 🙂

Det har vært mitt andre ord… En gang, kanskje, vil jeg kunne hele språket…

Si hva du mener, da vel… Det er vel sånn verden vet at dine små grå fungerer som de skal 🙂

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Vakker utsikt fra et kontor på Nesodden

IMG_1729

Vakker utsikt fra et kontor på Nesodden

Dette er altså min første post… Den ble egentlig  publisert for et år siden og inneholdt ikke mer enn dette bildet over. Forøvrig tatt fra vinduet på min gamle arbeidsplass på Nesodden. Et kontor med vakrere utsikt enn dette kan man vel ikke ønske seg…

Det at denne første posten har stått uten innhold i et helt år sier vel noe om meg som blogger…

Image | Posted on by | Tagged , , | 2 Comments